רישום פלילי בעבודה – האם מעסיק רשאי לבקש תעודת יושר?

משפטי

אם אדם ביצע עבירה פלילית, הרי שיש לה תיעוד ורישום במרשם הפלילי המנוהל על ידי המשטרה. בעבר, מעסיקים ביקשו מהמועמדים לעבודה, להציג להם תדפיס מן המרשם הפלילי הכולל הרשעות ועבירות. כך הם היו יכולים לדעת אם למועמד יש רישום פלילי. כיום, אותה דרישה אינה חוקית ואף מהווה עבירה פלילית חמורה. מהי תעודת יושר? מדובר על […]