מחיקת רישום פלילי – פרשת אוניברסיטת לטביה

עמי הועמד לדין במסגרת פרשה מתוקשרת מאוד.  בבקשת החנינה שלו היה צורך להתגבר על דימוי ציבורי שלילי שנוצר עקב הסיקור התקשורתי, וכמו כן להעמיד טיעונים כבדי משקל נגד האינטרס הציבורי בהמשך קיום הרישום הפלילי כחלק ממנגנון הענישה. כתב האישום מנה שורת מעשים לא קלים, ואף בגזר הדין הודגשו הצדדים החמורים של המקרה. הבקשה הראשונה  למחיקת […]