הרישום הפלילי ותעודת היושר נושאים משמעויות סמליות. מחיקת רישום פלילי מהווה צעד סופי של היחלצות מעולמו של המשפט הפלילי וחזרה למסלול חיים תקין.

אנשים הבוחרים לפעול למען מחיקת הרישום הפלילי שלהם הינם אלה שעצם הקשר עם מערכת המשפט הפלילי מפריע להם ואינו תואם את אורח חייהם. בחלק מן המקרים, אנשים הנזקקים למחיקת רישום פלילי הינם אנשים שעברו תקופת שפל בחייהם, במהלכה צברו אפילו כמה פרטי רישום פלילי, ועבורם מחיקת הרישום הפלילי הינה צעד נחוץ להשלמת שיקומם.

גם המונח החיובי "תעודת יושר" נושא משמעויות סמליות ורחבות מעבר למובנים המשפטיים, ולהשלכות המעשיות שלו. עבור רבים, תעודת היושר איננה מסמך משטרתי טכני, אלא היא שיקוף חברתי לעובדת היותם אנשים נורמטיביים, שומרי חוק ומוסריים.

מתוך הבנה עמוקה לנזקיו של הרישום הפלילי פועל משרדה של עו"ד יפעת וינקלר למזעור נזקי הרישום על ידי סיוע ללקוחות המשרד במחיקת רישום פלילי, מחיקת רישום משטרתי, הסרת רישומם של תיקים המופיעים בתעודת היושר,  מניעת רישום פלילי מראש בשלבי בחקירה והמשפט, וכן על ידי מעורבות בהצעות חוק ועתירות לבג"צ בנושא המרשם הפלילי. מטרת האתר, המידע המובא בו והעצות הניתנות כאן לעזור למי שנושא ברישום פלילי או רישום משטרתי להבין שלא חייבים להרכין ראש. רבים נמצאים במצב הזה, מתמודדים איתו, וניתן למזער את נזקיו של הרישום הפלילי.