האם הרישום המשטרתי יפריע לי לעבודה או ללימודים?

בעקרון – לא. אם לאחר חקירה בלבד התיק נסגר מחוסר ראיות או מחוסר עניין לציבור, זה אומר שיש לך רישום משטרתי של תיק סגור. זה לא תיק פלילי ולא "עבר פלילי". החוק מגדיר אמנם מספר גופים שיכולים לקבל מידע על התיק אבל מהות המידע הוא לא שעשית את המעשה שרשום, אלא רק שנחשדת במעשה. אם בכל זאת הרישום מפריע לך, אפשר לפנות למשטרה שיכולה לבטלו בהתאם לקריטריונים שונים.

 


למה הרשעות שהתיישנו ממשיכות להופיע ב'תעודת היושר' שקיבלתי במשטרה?

המונח העממי "תעודת יושר" הוא לא מונח משפטי והוא לא מופיע בחוק. "תעודת יושר" בפרקטיקה המשטרתית הינה מסמך שהמשטרה לא נותנת לאזרח ביד אלא מעבירה ישירות לגופים ממשלתיים שרשאים לפנות אליה (למשל משרדי ממשלה, משרד הרישוי, שגרירויות). המסמך הזה מאשר שאין לאדם הרשעות "טריות" (שלא התיישנו) ואין לו תיקים פתוחים. הבעיה היא שכאשר מבקשים ממך "תעודת יושר" בעצם מתכוונים שתביא תדפיס של המרשם הפלילי ותראה שהתדפיס ריק מרישומים. במצב כזה, מומלץ להציג את העמוד הראשון של התדפיס בלבד.

 


למה הרשעה שנמחקה אינה נמחקת?

על פי המצב החוקי היום ההרשעה לעולם אינה נמחקת פיזית. הרשעות שנמחקו מוסיפות להיות רשומות במחשבי המשטרה בתוספת המילים "הרשעה נמחקה".

על פי החוק ועל פי פקודות המשטרה, המידע אודות הרשעה שנמחקה אמור להגיע רק למספר מועט של בכירים בגופי הבטחון.

 


האם הרישום הפלילי שלי, מלפני חמש שנים, אמור להפריע לי בהגירה לקנדה?

שגרירויות ורשויות ממלכתיות זרות רשאיות לקבל מידע מן המרשם הפלילי, בהיקף מוגבל. המידע המועבר לשגרירויות ורשויות ממלכתיות זרות כולל הרשעות שלא התיישנו ותיקים פתוחים, המתבררים עדיין בחקירה או בבית משפט.

מרבית סוגי הרישומים אינם נכללים במידע המועבר לשגרירות, אך כדאי להיזהר ולבדוק מראש את המידע שיש אודותיכם. זאת, מכיוון ששגרירויות זרות אינן כפופות לדין הישראלי ומרגע שקיבלו לידיהן את המידע הן יכולות לשמור אותו ללא התחשבת בהתיישנות או במחיקה החלות לפי החוק הישראלי.
המידע המועבר לשגרירויות אינו מגיע לידי המבקש אלא מועבר ישירות מן המשטרה לשגרירות או לרשות הזרה.

 


בזמן שירותי הצבאי הורשעתי בבית דין צבאי– האם יש לי רישום פלילי?

תלוי בעבירה. יש עבירות צבאיות מסוימות שהרשעה בהן אינה גוררת רישום פלילי, אבל יש גם עבירות כגון גניבה, תקיפה, החזקת סם, שיש עליהן רישום גם אם הן בוצעו בהקשר "צבאי".

על מנת לדעת אם יש לך רישום פלילי ניתן:

א –  לבדוק את סעיף העבירה שלך באתר הפרקליטות הצבאית;

ב – מה שהכי בטוח: להוציא תדפיס רישום פלילי במשטרה ולראות מה מופיע בו.


האם רישום משטרתי נמחק באופן אוטומטי?

תקופות ההתישנות והמחיקה של מרשם פלילי מתעדכנות אוטומטית במחשבי המשטרה, על פי משך הזמן שנקבע לתקופות אלה בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים. יחד עם זאת, חשוב להבין שבגליון הרישום הפלילי אין אזכור לחלוף תקופת ההתישנות (ר' הסבר מפורט כאן), וכן שגם המחיקה, אין משמעותה מחיקה פיזית מוחלטת .על פי תיקון לחוק המרשם הפלילי אשר נעשה בשנת 2008, המשטרה תקבע קריטריונים למחיקה אוטומטית של רישומים משטרתיים. לעת עתה, המשטרה עדיין לא מיישמת את תיקון החוק, ועל מנת להביא למחיקת רישום משטרתי יש לפנות בבקשה מיוחדת לביטול הרישום.