תקופות ההתישנות והמחיקה של מרשם פלילי מתעדכנות אוטומטית במחשבי המשטרה, על פי משך הזמן שנקבע לתקופות אלה בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים. יחד עם זאת, חשוב להבין שבגליון הרישום הפלילי אין אזכור לחלוף תקופת ההתישנות (ר' הסבר מפורט כאן), וכן שגם המחיקה, אין משמעותה מחיקה פיזית מוחלטת .על פי תיקון לחוק המרשם הפלילי אשר נעשה בשנת 2008, המשטרה תקבע קריטריונים למחיקה אוטומטית של רישומים משטרתיים. לעת עתה, המשטרה עדיין לא מיישמת את תיקון החוק, ועל מנת להביא למחיקת רישום משטרתי יש לפנות בבקשה מיוחדת לביטול הרישום.